Cập nhật ngày: 21/11/2019

 Sáng tạo vươn tới kỹ năng nghề đỉnh cao - những thầy, cô gắn bó với giáo dục nghề nghiệp đã và đang góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giúp học trò của mình làm chủ được tay nghề, làm chủ được kỹ năng.

Những câu chuyện đong đầy cảm xúc về những người đưa kỹ năng nghề đến gần người dân hơn, giúp người lao động có được việc làm ổn định sẽ được kể để lan tỏa cũng như truyền cảm hứng giá trị nghề trong xã hội.

Mời các bạn theo dõi tại đây

Hoặc tại đây