Cập nhật ngày: 14/11/2019

 TTXVN: Bắc Kạn đào tạo nghề cho gần 25.500 lao động nông thôn

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã đào tạo nghề cho gần 25.500 lao động nông thôn, trong đó lao động có việc làm sau đào tạo chiếm 73%, nâng dần tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của tỉnh từ 18,9% lên 40%, phấn đấu đến năm 2020 đạt 45%. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Mời quý vị theo dõi tại đây