Cập nhật ngày: 12/11/2019

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) là đơn vị duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 13 chung cuộc Giải thưởng Giáo dục phát triển bền vững năm 2019 (Giải thưởng SEAMEO - Nhật Bản) với chủ đề “Xây dựng hòa bình trong trường học và cộng đồng” với Dự án “Nâng cao nhận thức của học sinh bậc trung học để ngăn chặn bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam thông qua giáo dục”.

Dự án Nâng cao nhận thức của học sinh bậc trung học để ngăn chặn bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam thông qua giáo dục của HueIC triển khai 09 giai đoạn, thời gian trong 3 năm, từ 6/2018 đến tháng 07/2021. Chương trình bao gồm 5 nội dung giáo dục chính, chú trọng đào tạo kỹ năng cho học sinh bậc trung học từ lớp 10 đến lớp 12, từ đó góp phần cải thiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông; góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Giải thưởng SEAMEO – Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO); Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nhật Bản (MEXT), hợp tác với Văn phòng Giáo dục Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO tổ chức hàng năm kể từ năm 2012. Đây là một hoạt động cụ thể trong việc triển khai cam kết tập thể trong việc thúc đẩy về giáo dục phát triển bền vững (ESD) trong các trường học trên khắp Đông Nam Á.

Mục tiêu của Giải thưởng SEAMEO-Nhật Bản là: Nâng cao nhận thức về ESD trong các trường học và cộng đồng; Thúc đẩy các thực hành tốt nhất của ESD trong các trường học và cộng đồng; Chia sẻ và trao đổi kiến thức và thực hành tốt nhất về ESD tại các trường học; Khuyến khích kết nối giữa các trường học và cộng đồng thực hiện các hoạt động thực hành tại các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản; đồng thời hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Đối tượng tham gia Giải thưởng là tất cả các trường mẫu giáo công lập và tư thục, tiểu học, trung học, dạy nghề và kỹ thuật tại 11 quốc gia Đông Nam Á.

Với chủ đề “Xây dựng hòa bình trong trường học và cộng đồng”, giải thưởng SEAMEO – Nhật Bản năm 2019 thu hút 79 Dự án từ các trường học ở 9 quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan.

 

                                                                                                      Ngọc Tú/tapchicongthuong.vn