Cập nhật ngày: 14/10/2019

Tốt nghiệp loại khá tại một trường đại học được cho cây đa cây đề, ai cũng nghĩ tôi sẽ trở thành nhà báo, nhà quay phim tài ba sau khi ra trường nhưng mọi chuyện nhanh chóng… treo ngược cành cây.

Tôi tốt nghiệp cử nhân loại khá ngành quay phim, nhưng phải sau đó 2 năm mới thực sự biết quay phim thật sự là thế nào…

Tôi đã chọn nghề như thế....


Mời quý vị theo dõi bài viết chi tiết tại đây