Cập nhật ngày: 06/10/2019

THQH: Hà Nội đoạt giải Nhất Hội diễn văn nghệ các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 

 

Mời quý vị theo dõi chi tiết tại đây