Cập nhật ngày: 05/10/2019

Trực tiếp: Lễ trao giải Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 (AVET 2019)

Mời quý vị theo dõi truyền hình trực tiếp tại đây