Cập nhật ngày: 12/08/2019

 Sáng ngày 12/08/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó bí thư đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình bày đã nêu rõ: Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì, nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ. Nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, các nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. 100% đảng viên được phổ biến quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Trong đó tập trung vào công tác phát triển đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Có ý kiến, nhận xét, đánh giá về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, rà soát, bổ sung kịp thời vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan Tổng cục, phát hiện và giáo dục quần chúng ưu tú để nâng cao chất lượng nguồn nhân sự giới thiệu xem xét kết nạp Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã bám sát phương hướng, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, theo đúng yêu cầu của Đảng ủy; Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiên Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng để phục vụ nhân dân,…

                                    Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, với tư tưởng lập trường chính trị vững vàng đã hoàn tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao còn nhiều nặng nề, đồng chí Nguyễn Hồng Minh đề nghị các Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục rút kinh nghiệm những ưu, nhược điểm của công tác 6 tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 mà Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

                                                                                     VP TCGDNN