Cập nhật ngày: 12/08/2019

 Khách mời: Thạc sỹ Nguyễn Thị Hải Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng – một trong những cơ sở đào tạo nghề được cấp phép thực hiện chương trình.

Mời các bạn theo dõi tại đây