Cập nhật ngày: 05/08/2019

 Khách mời Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn Hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội và Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Mời các bạn theo dõi tại đây