Cập nhật ngày: 14/06/2019

 Khách mời: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong - Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Mời các bạn theo dõi tại đây