Cập nhật ngày: 17/06/2019

       Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện niềm biết ơn và sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn dân đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm mà còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa

 Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là công trình được xây dựng phục vụ công tác lễ tân, đón tiếp thân nhân liệt sỹ, nhân dân cả nước, các đoàn tới thăm viếng tại Nghĩa trang. Hiện nay, Nhà đón tiếp đã được xây dựng xong tuy nhiên trang thiết bị phục vụ cho công tác đón tiếp chưa được đầy đủ, tiện nghi để phục vụ tốt nhất cho công tác lễ tân, đón tiếp. Dự kiến số kinh phí cần thiết để đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị là khoảng 1 tỷ đồng.

Thực hiện truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", với mong muốn góp sức vào việc xây dựng, và hoàn thiện  cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nhà đón tiếp, ngày 09/01/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đến nay, đã có 106 đơn vị/cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với tổng số tiền là 1.031.200.000 đồng. (Danh sách các đơn vị đã hỗ trợ tại đây).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Kinh phí hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

+ Đơn vị thụ hưởng: Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị.

+ Số tài khoản: 3900 211 010 156

+ Tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

(Nội dung ghi rõ đóng góp kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn).

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở LĐTBXH Quảng Trị: Đt: 02333854274 

                                            VPTCGDNN