Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng TTLL và lãnh đạo, học viên nhà trường.

Trường Trung cấp KTTT tiền thân là Trường KTTT và Đoàn 4 Thông tin được thành lập trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn 50 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho quân đội hơn 14.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật và gần 7.000 giáo viên báo vụ, đài trưởng vô tuyến điện báo, nhân viên báo vụ,... lập được nhiều thành tích, chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin

Lãnh đạo nhà trường đón nhận Quyết định thành lập Trường Cao đẳng KTTT.

Việc xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng KTTT trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp KTTT là một bước quan trọng trong lộ trình quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020”; đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng TTLL, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng trong lộ trình “tiến thẳng lên hiện đại”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích của nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT bậc cao đẳng, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong hệ thống các nhà trường quân đội và hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Nghị quyết số 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác GD-ĐT trong tình hình mới.

Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng mong muốn, nhà trường nhanh chóng xây dựng Điều lệ Trường Cao đẳng KTTT; đăng ký hoạt động với Bộ LĐ-TB&XH, trực tiếp là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Kịp thời xây dựng, báo cáo đề nghị bổ sung tổ chức biên chế, kiện toàn, sắp xếp, bố trí các tổ chức, chức danh biên chế của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; ưu tiên xây dựng, kiện toàn các khoa giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa “quy mô”, “chất lượng” và “hiệu quả đào tạo”. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức đào tạo; tập trung xây dựng hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu dạy học trình độ cao đẳng; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, bảo đảm cho người học có năng lực tự học, năng lực tư duy, tự làm giàu tri thức và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Đặc biệt, tập trung xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”; xây dựng môi trường văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nhà trường trở thành một điển hình tốt về đào tạo lực lượng nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng trong quân đội.

Tin, ảnh: MINH MẠNH