Cập nhật ngày: 06/03/2019

 UBND thành phố Hà Nội đã Quyết định phê duyệt Đề án "Đầu tư Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đồng bộ trở thành trường chất lượng cao, đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đến năm 2020".


Thầy hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh

Thầy hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trở thành trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế vào năm 2020 theo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

 

 

Hòa trong niềm vui chung của toàn trường, thầy hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh bày tỏ: “Chúng tôi sẽ đền đáp sự kì vọng của thành phố, xây dựng mô hình đào tạo nghề chất lượng cao gắn với giải quyết việc làm trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục theo mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

 

 Khánh Vy/ tuoitrethudo.com.vn