Cập nhật ngày: 29/01/2019

 Ngày 28/01/2019, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Phan Văn Thông, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; về phía Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục, Bí thư ĐTN Tổng cục, đảng viên là Lãnh đạo cấp phòng trở lên, đảng viên là chuyên viên chính và tương đương trở lên.

 

 

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thay mặt Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, theo đó năm 2018 là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình công tác năm 2018 trong bối cảnh: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn năm 2018 là năm đột phá cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN); là năm thứ hai chuyển đổi sang tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo quy định của Luật GDNN; phần lớn các văn bản hướng dẫn Luật GDNN đã được ban hành và triển khai. Trước tình hình đó, Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt công tác đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; bảo đảm thuận lợi cho các cơ sở GDNN trong quá trình thực hiện, triển khai Luật GDNN, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ giao.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2018, Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành có hiệu quả đối với nhiệm vụ chính trị được giao, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là đột phá về GDNN góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GDNN; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở GDNN, làm động lực phát triển GDNN theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; hướng dẫn, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2018; đẩy mạnh khả năng hợp tác giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp.

Đảng ủy làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng để phục vụ nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã bám sát phương hướng, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, theo đúng yêu cầu của Đảng ủy.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng uỷ cấp trên. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai, tổ chức trong tất cả các chi bộ, các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Tổng cục đã quyết định xếp loại đối với 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 11 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

 

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chúc mừng những kết quả Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đạt được trong năm 2018, đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy Tổng cục có quy mô lớn với 14 chi bộ trực thuộc, chức năng nhiệm vụ nặng nề, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành có sự đóng góp rất lớn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu năm 2019, Đảng ủy Tổng cục cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018; đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ; bám sát các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ để thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng cục.

          Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; cấp ủy các chi bộ; lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

TCGDNN