Cập nhật ngày: 25/01/2019

 Ngày 24/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân, ông Hà Đình Bốn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ, ông Juergen Hartwig– Giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam (GIZ); về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Về dự Hội nghị còn có Hiệu trưởng một số trường cao đẳng, đại diện một số cơ quan báo chí.

Ông Lê Quân Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và chương trình công tác của năm 2019. Năm 2018 là năm thứ hai ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cũng là năm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN. Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã quyết tâm, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp trong toàn hệ thống. Năm 2017 đã tập trung xây dựng, trình ban hành 02 Nghị định, 02 Quyết định của Bộ trưởng, 11 Thông tư, trong đó có nhiều thông tư tích hợp; đang trình ban hành 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 Thông tư. Ngoài các văn bản được giao theo kế hoạch từ đầu năm, năm 2018 Tổng cục còn được giao một số văn bản, đề án đột xuất khác như: Đề án thí điểm đào tạo, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào -Việt Nam, Nghị quyết của Ban Cán sự về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện rà soát và đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 71,6% thủ tục hành chính trong lĩnh vực GDNN.

       Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị

Tham mưu, trình Bộ ban hành Kế hoạch truyền thông về GDNN giai đoạn 2018 - 2020 để chỉ đạo, định hướng cho truyền thông GDNN. Tổ chức 03 lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí cho các cán bộ làm công tác truyền thông tại cơ sở GDNN, tổ chức Hội thảo Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, phối hợp với khoảng 40 cơ quan báo chí, truyền thông để tổ chức các buổi tọa đàm, tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, đưa phóng viên đi thực tế thu thập thông tin viết bài, xây dựng phóng sự về GDNN, xây dựng Ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên thiết bị di động cung cấp các thông tin về ngành nghề đào tạo, xu hướng phát triển của nghề với cơ sở dữ liệu của 1000 cơ sở GDNN. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác tuyển sinh như ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh; biên soạn, phát hành cuốn sách "Thông tin tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2018”tài liệu phục vụ tuyên truyền tuyển sinh “GDNN vì một tương lai bền vững”. Kết quả, ước cả năm 2018 tuyển sinh được 2.210 nghìn người (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp là 545 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.665 nghìn người. Hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800 nghìn lao động nông thôn học nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg, trong đó hỗ trợ khoảng 19.800 người khuyết tật.

Hoạt động gắn kết với doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu,cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã xây dựng các quy định và cơ chế để thực hiện việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp; có nhiều chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt của Bộ và Tổng cục trong công tác gắn kết GDNN với doanh nghiệp. Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ về việc thành lập Tổ công tác gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững và Tổ đã đi vào hoạt động. Đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VCCI, Hiệp hội GDNN và nghề công tác xã hội Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Hiệp Hội bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổ chức GIZ, VCCI Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Hội thương gia Đài Loan, Tập đoàn Mường Thanh,...Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo và tuyển sinh. Các cơ sở GDNN, nhất là các trường Cao đẳng đã có chương trình hợp tác với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo và tuyển dụng. Thông qua các hoạt động gắn kết GDNN với doanh nghiệp, cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp hình thành và vận hành khá tốt trong thực tiễn.

Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có đào tạo chất lượng cao. Công tác đào tạo thí điểm theo 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc được triển khai tích cực, chuẩn bị đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình chuyển giao từ Đức, tổ chức thẩm định định mức định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho 22 nghề, triển khai xây dựng chuẩn đầu ra,...

Việc rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Tổng cục đã tham mưu cho Bộ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp cơ sở GDNN; đã cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN công lập của 11 địa phương; làm việc với lãnh đạo một số địa phương về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập.

Tổ chức thành công các Kỳ thi tay nghề quốc gia, Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc, tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 đạt thành tích cao. Kỳ Thi tay nghề quốc gia năm 2018 có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, truyền thông và được tổ chức thành công với sự tham dự của 520 thí sinh của 56 đoàn đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước với 24 nghề thi chính thức, 02 nghề trình diễn. Tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018 tại Thái Lan. Duy trì giữ vững vị trí TOP 3 ASEAN với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 16 chứng chỉ KNN xuất sắc.Tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2018 với nhiều đổi mới về tổ chức và quy mô với sự tham gia của 56 tỉnh, thành phố, 375 bài giảng của 90 nghề. Tổ chức thành công Hội thao các cơ sở GDNN toàn quốc lần thứ nhất với sự tham gia của 30 đoàn với 350 vận động viên từ các cơ sở GDNN trên toàn quốc,...

          Về kế hoạch năm 2019, Với mục tiêu tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GDNN đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tăng cường các giải pháp cho công tác tuyển sinh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực GDNN. Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Kiên định với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Lãnh đạo Tổng cục chủ trì Hội nghị

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quân biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2019. Về những nhiệm của của Tổng cục GDNN trong năm 2019 Thứ trưởng đề nghị cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổng cục GDNN cần tập trung triển khai công tác tự chủ tài chính, Tổng cục GDNN cần nắm sát các trường. Năm 2019 sẽ thành công trong công tác tự chủ bởi vì các điều kiện và các giải pháp để tiến hành đã được chuẩn bị như công tác tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, học phí chưa tăng mạnh... Về vấn đề tuyển sinh,  bên cạnh công tác truyền thông thì cần tập trung đổi mới công tác quản lý nhiều hơn. Tuy nhiên công tác tuyển sinh năm nay gặp nhiều thách thức từ sự tự chủ các Trường Đại học. Vấn đề xây dựng hành lang pháp lý cho đổi mới GDNN cũng cần được quan tâm và làm tốt. Nếu làm tốt được vấn đề này các trường sẽ "sống". Trong năm 2019, Tổng cục GDNN cần tăng cường công tác đổi mới chương trình đào tạo, thực tế hiện nay nhiều trường chương trình đào tạo lạc hậu, không hợp lý... Để chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế cần phải bám vào các CEO và doanh nghiệp. “Bên cạnh đó công tác truyền thông GDNN tiếp tục đẩy mạnh nhất là ở cấp vụ. Tổng cục GDNN cần đi trước ngành giáo dục đó là vấn đề đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo... Bởi vì tương lai của giáo dục là đào tạo trực tuyến", Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến của đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong đó cần triển khai có hiệu quả công tác tự chủ các trường, gắn đào tạo với doanh nghiệp, đào tạo chất lượng cao, đổi mới công tác tuyển sinh. Bên cạnh đó, cần bố trí nguồn lực tài chính cần thiết để triển khai các nội dung, nhiệm vụ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cho biết, trong năm 2018, giáo dục nghề nghiệp là một trong ba nhiệm vụ đột phá của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2018 vừa qua, ngành giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2019, chúng ta cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác tự chủ các trường, tạo bàn lề để đẩy mạnh công tác tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn hệ thống trong năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai luật giáo dục nghề nghiệp, tập trung công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với các cơ quan từ trung ương tới địa phương để thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu công tác tuyển sinh hướng nghiệp.

                                                                                                          TCGDNN