Cập nhật ngày: 23/11/2018

 Ngày 16/11/2018, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất trình độ trung cấp, cao đẳng.

Tham dự Hội đồng thẩm định có các ông Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ths Đào Sỹ Tam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Về phía Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng có TS Đỗ Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, Ban chủ nhiệm cùng các thành viên trong ban xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất.

http://www.cic.edu.vn/data/images/2018/20-11/Anh%2011.jpg

Trần Thị Huê, Thư ký Hội đồng đọc Quyết định Hội đồng thẩm định và giới thiệu các thành viên Hội đồng  

Tại buổi thẩm định, thay mặt Ban Chủ nhiệm, TS. Đỗ Minh Chiến, Chủ nhiệm chương trình đã trình bày tóm tắt về quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình Xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất. Theo đó, bộ khối lượng kiến thức tối thiểu nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất do Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng chủ trì xây dựng gồm 03 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động trực tiếp và gián tiếp, định mức vật tư và định mức thiết bị, được tính toán cho từng công việc cụ thể theo nguyên tắc sát với thực tế sản xuất của doanh nghiệp, phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, khả thi và hiệu quả. Đảm bảo tính tiên tiến, ổn định, thống nhất và tính kế thừa. 

http://www.cic.edu.vn/data/images/2018/20-11/Anh%2031.jpg

Ông Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, phát biểu và góp ý hoàn thiện cho Ban chủ nhiệm

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã góp ý các nội dung cần bổ sung chỉnh sửa và đề nghị Ban chủ nhiệm sớm hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo của nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất. 

Minh Thuận /http://www.cic.edu.vn/