Cập nhật ngày: 01/11/2018

  Ngày 29/10/2018, tại Trường Cao đẳng nghề Xây dựng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị thẩm định “Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp cho nghề Cấp thoát nước”. Đến dự Hội nghị thẩm định có ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch hội đồng thẩm định các thành viên trong Hội đồng thẩm định, các thành viên trong Ban chủ nhiệm xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật. 

Toàn cảnh hội nghị thẩm định

Tại buổi thẩm định, thay mặt Ban Chủ nhiệm, ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt về quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo nghề Cấp thoát nước trình độ Cao đẳng, Trung cấp. Theo đó, bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo nghề Cấp thoát nước do Trường Cao đẳng nghề Xây dựng chủ trì xây dựng gồm 03 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động trực tiếp và gián tiếp; định mức vật tư và định mức thiết bị, được tính toán cho từng công việc cụ thể theo nguyên tắc sát với thực tế sản xuất của Doanh nghiệp, phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, khả thi và hiệu quả. Đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định, thống nhất và tính kế thừa. 

Về kết quả xây dựng bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo nghề Cấp thoát nước trình độ trung cấp, cao đẳng, Chủ tịch hội đồng thẩm định Nguyễn Xuân Hoàng nhất trí với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời đánh giá cao các kết quả nghiên cứu mà Ban Chủ nhiệm đã thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định và sớm hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo của nghề Cấp thoát nước.

                                                Thanh Lan/http://caodangnghexaydung.edu.vn