Cập nhật ngày: 30/10/2018

 VOV2 - Những năm trước đây, Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ lao động qua đào tạo và học sinh theo học trường nghề thấp nhất cả nước, chiếm khoảng 35,2%. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ này tăng lên đáng kể, đặc biệt, bức tranh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ở khu vực này ngày một nhộn nhịp với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trường nghề (Giáo dục và Đào tạo-Ngày 30/10/2018).

Đồng bằng sông Cửu Long: Nghề hấp dẫn, các trường cạnh tranh tuyển sinh