Cập nhật ngày: 24/10/2018

 Ngày 23/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo Đánh giá thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tham dự Hội thảo có TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Đào tạo thường xuyên thuộc Tổng cục; bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; lãnh đạo một số trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, trường cao đẳng và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên đã trình bày những điểm chính của dự thảo Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Dự thảo thông tư có Ba chương, 19 điều, quy định các nội dung, bao gồm: tổ chức và quản lý đào tạo từ xa; chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên trình bày dự thảo Thông tư tại Hội thảo

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để thảo luận về mô hình đào tạo từ xa và dự thảo thông tư. Các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng triển khai mô hình đào tạo từ xa trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đào tạo từ xa là hình thức đào tạo mở, linh hoạt đáp ứng được nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời, linh hoạt về địa điểm thời gian của mọi đối tượng người học. Để triển khai mô hình đào tạo này trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tạo dựng được nguồn tài nguyên, học liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, đồng thời cần xây dựng cơ chế quản lý, hệ thống đánh giá công nhận văn bằng, trình độ người học. Riêng về đối tượng tuyển sinh cũng có đặc thù so với đối tượng tuyển sinh trong hệ thống đào tạo truyền thống vì cần đáp ứng được những tiêu chí, tiêu chuẩn có thể tham gia khóa học đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Về dự thảo thông tư, đa số ý kiến cũng cho rằng việc ban hành thông tư là vô cùng cần thiết, tạo cơ sở phát lý để triển khai đồng bộ mô hình đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cần làm rõ một số nội dung trong dự thảo như các hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và các chính sách thu hút người học tham gia hệ thống đào tạo này.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cho rằng cần nghiên cứu kỹ các điều kiện cần thiết đề triển khai mô hình đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đặc biệt là cơ sở pháp lý để triển khai mô hình. Phó Tổng Cục trưởng ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội thảo cho dự thảo thông tư cũng như triển khai mô hình đào tạo này trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp thu và nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo và triển khai hiệu quả mô hình đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

                                                                                                          VP TCGDNN