Cập nhật ngày: 14/09/2018

 Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 thông báo:

Chương trình chi tiết trong thời gian diễn ra Hội giảng, từ ngày 13/9-21/9/2018 (tải tại đây).

- Danh sách, thứ tự trình giảng và tên bài giảng của Nhà giáo tham gia Hội giảng (tải tại đây cập nhật 16h00 ngày 14/09/2018)

Thời gian trình giảng như sau:

      + Buổi sáng bắt đầu từ 08h00

      + Buổi chiều bắt đầu từ 13h00

Riêng đối với Tiểu ban Ô tô:

- Các nhà giáo có số thứ tự từ 01 - 09: trình giảng tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội (chiều ngày 15/9 bắt đầu lúc 14h00)

- Các nhà giáo có số thứ tự từ 10 - 21: Trình giảng tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.