Cập nhật ngày: 19/06/2017

 Hội nghị định hướng điều chỉnh ngành nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm đến năm 2020 Khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã được tổ chức vào ngày 19/6/2017 tại tỉnh An Giang. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cùng Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, Pháp chế - Thanh tra, Chánh Văn phòng, lãnh đạo Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Về phía địa phương nơi đăng cai tổ chức Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. An Giang; Hội nghị có mặt đầy đủ đại diện lãnh đạo và Trưởng phòng Dạy nghề của 19 Sở LĐ-TBXH trong khu vực; đại diện lãnh đạo 119 trường cao đẳng, trung cấp trong khu vực.

TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng và TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Tổng cục đã trình bày các chuyên đề về: Định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 -2020; Nguyên tắc xác định nghề trọng điểm lựa chon nghề trọng điểm; cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

 Toàn cảnh Hội nghị

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Sau khi nghe các chuyên đề nội dung của Hội nghị, lãnh đạo các Sở LĐ-TBXH, Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp đã phát biểu sôi nổi về sự cần thiết tổ chức Hội nghị cho các trường tham gia góp ý; về tiêu chí lựa chọn các ngành nghề trọng điểm đảm bảo cung cấp nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế và phục vụ hội nhập quốc tế; trao đổi của 3 tỉnh trong khu vực chưa bàn giao về chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; trao đổi về cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng TCDN phát biểu tại Hội nghị

Tiến sĩ Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày chuyên đề Nguyên tắc xác định nghề trọng điểm lựa chọn nghề trọng điểm tại Hội nghị

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã nhấn mạnh các nội dung, công việc Tổng cục Dạy nghề đang tích cực triển khai như: chỉ đạo về công tác tổ chức hoạt động đào tạo; đăng ký chuyển đổi giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nội dung tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, công tác tuyển sinh. Tổng Cục trưởng cũng dành thời gian trao đổi sâu về các giải pháp về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã được nêu trong Dự thảo Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học của giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo các Sở, các trường tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các ngành nghề trọng điểm./.

VPTCDN