Cập nhật ngày: 08/06/2017

 Ngày 08/6/2017, tại trụ sở Tổng cục Dạy nghề, Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề và Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 thành viên do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn. Về phía Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Phan Văn Thông, Phó Vụ Trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Về phía Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề có đồng chí Cao Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện của 14 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ngồi giữa) và đoàn kiểm tra

 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Vũ Đức Nam đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có Đảng bộ cơ sở Tổng cục Dạy nghề. Kế hoạch đã xác định rõ nội dung kiểm tra là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’; việc triển khai, nghiên cứu học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề do đồng chí Bùi Kim Giang, Ủy viên Thường vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày, Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét toàn bộ sổ sách liên quan đến công tác của Đảng bộ. Sau khi thảo luận và trao đổi về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác Đảng tại Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề, đồng chí Vũ Đức Nam thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai công tác Đảng của Đảng bộ Tổng cục Dạy nghề thời gian qua. Với sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy khóa V nhiệm kỳ 2015-2020, sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác Đảng đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, các mặt hoạt động của Đảng ủy đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả rõ rệt, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai công tác Đảng, Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề cũng cần chú ý đến việc phổ biến kịp thời bằng văn bản các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy đến chi bộ trực thuộc, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy tối đa nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và sẽ báo cáo với Đảng ủy Khối xem xét giải quyết theo thẩm quyền nhất là việc tăng cường bồi dưỡng, tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản kiểm tra để làm cơ sở ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác kiểm tra Đảng./.

VPTCDN