Cập nhật ngày: 31/05/2017

Ngày 31/05/2017, Tổng cục Dạy nghề tổ chức Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều động và bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy. Tới dự buổi Lễ có Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, các Phó Tổng Cục trưởng Cao Văn Sâm, Mai Thúy Nga và Trương Anh Dũng; cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề.

 

Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH điều động, bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Thức giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dạy nghề

             Ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 01/6/2017.

            Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ cho Ông Đặng Xuân Thức. Thứ trưởng nhấn mạnh việc bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Thức nhằm hoàn thiện tổ chức của Tổng cục Dạy nghề và mong muốn trên cương vị mới ông Đặng Xuân Thức sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong việc triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp.

  

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh tặng hoa chúc mừng Ông Đặng Xuân Thức

 Phát biểu tại buổi lễ Ông Đặng Xuân Thức bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, bổ nhiệm ông vào vị trí mới, Ông Đặng Xuân Thức hứa với gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ cùng với tập thể lãnh đạo cán bộ công chức của Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu tích cực cho Tổng Cục trưởng, Lãnh đạo Tổng cục trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ của Tổng cục, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện thành công Luật Giáo dục nghề nghiệp.

VP TCDN