Cập nhật ngày: 21/04/2017

Chiều ngày 20/4/2017, Tại trụ sở Trung ương Đoàn, Tổng cục Dạy nghề và Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc về phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp. Về phía Tổng cục Dạy nghề có TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng, Vụ Dạy nghề thường xuyên, Vụ Dạy nghề chính quy, Vụ công tác Học sinh, sinh viên; Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn; Lãnh đạo Ban Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; Lãnh đạo các Báo thuộc Trung ương Đoàn: Thanh niên, Tiền phong, Sinh viên.

Tại buổi làm việc, Ông Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tổng cục Dạy nghề đã trình bày báo cáo tóm tắt kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn triển khai công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2017 trong đó nhấn mạnh tầm quan trong của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn, có số lượng độc giả lớn, phù hợp với yêu cầu tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; Tổng cục Dạy nghề cũng đã có những phối hợp cụ thể với các Báo của Trung ương Đoàn như Báo Tuổi trẻ, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên... Báo cáo cũng đề xuất các nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trong năm 2017. Theo đó Tổng cục Dạy nghề sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội và thanh niên về tầm quan trọng của học nghề - lập nghiệp; Tuyên truyền hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh năm 2017; Tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; Tuyên truyền về các sự kiện của ngành giáo dục nghề nghiệp

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các đại biểu tham gia buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã thống nhất: Việc phối hợp giữa Tổng cục Dạy nghề và Trung ương Đoàn, các Báo của Trung ương Đoàn nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 – 2020 đã được ký giữa Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Sự phối hợp là kịp thời, cần thiết cho cả hai bên trong giai đoạn hiện nay; Tổng cục Dạy nghề giao cho Văn phòng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Trung ương Đoàn và các Báo của Đoàn về công tác tuyên truyền; Trung ương Đoàn phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn chỉ đạo; Tổng cục Dạy nghề có chủ trương, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề làm việc trực tiếp với các Báo của Trung ương Đoàn về công tác tuyên truyền. Các báo của Trung ương Đoàn phối hợp trực tiếp với Tổng cục Dạy nghề, cử phóng viên theo dõi ngành giáo dục nghề nghiệp; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, cổng thông tin về giáo dục nghề nghiệp trên báo, tạp chí in; báo điện tử.

VPTCDN