Cập nhật ngày: 09/03/2017

Sáng ngày 08/3/2017, Tổng cục Dạy nghề tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận 7 công chức của Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tại Tổng cục và Quyết định của Tổng Cục trưởng về việc thành lập Tổ đào tạo trung cấp do ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy phụ trách. Tổ đào tạo trung cấp có 7 thành viên là các công chức được tiếp nhận từ Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổ đào tạo trung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng đã giao nhiệm vụ cho Tổ đào tạo trung cấp phải nghiên cứu, tiếp cận ngay công việc, chủ động phối hợp với các đơn vị và cá nhân có liên quan để tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến nội dung đào tạo trình độ trung cấp như danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp; quy định về chuẩn đầu ra cho từng ngành, nghề đào tạo; việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun, tín chỉ ở trình độ trung cấp…

TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Tổ đào tạo trung cấp

Thay mặt Tổ đào tạo trung cấp, ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Tổng Cục trưởng và khẳng định cùng với các anh em trong Tổ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tổng Cục trưởng đã giao phó.