Cập nhật ngày: 14/10/2016

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định này quy định về: Thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng; Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định gồm 04 Chương, 26 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Toàn văn nghị định tại đây

Vụ PCTT