Cập nhật ngày: 19/06/2019

Sáng ngày 19/6/2019, Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng đạo đức, phong cáp Hồ Chí Minh chuyên đề 2019. Tham dự và trình bày chuyên đề có PGS.TS Ngô Viết Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có tập thể lãnh đạo Tổng cục, đảng viên thuộc đảng ủy Tổng cục chưa học chuyên đề Quý I do Đảng ủy Bộ tổ chức; đoàn viên công đoàn Tổng cục.

PGS.TS Ngô Viết Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên, công đoàn viên của Tổng cục đã được nghe PGS.TS Ngô Viết Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày cụ thể chuyên đề năm 2019 về  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân bao gồm những nội dung chính như: tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, dân là gốc, có dân là có tất cả, sự nghiệp cách mạng dân tộc là của nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ của nhân dân, nhà nước là của nhân dân, do nhân dân làm chủ, địa vị cao nhất là dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,.. Nhà nước cần không ngừng xây dựng và hoàn thiện  chế độ dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, độc lập dân tộc phải mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc, tự do cho nhân dân. Chính sách của Đảng, Chính phủ là phải hết sức chăm lo nom đến đời sống nhân dân. Đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà xuất phát điểm từ nước nông nghiệp lạc hậu cần tiết kiệm để xây dựng nước nhà, tăng gia sản xuất và tiết kiệm, sản xuất đi đôi với tiết kiệm, từng bước phát triển kinh tế chăm nom đời sống nhân dân. Chăm lo phát triển con người cần phải toàn diện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau,…Tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện trên ba bình diện, đó là: tấm gương gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong nhân dân; tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thức Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Bùi Kim Giang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục cảm ơn PGS.TS Ngô Viết Thạo đã dành thời gian trao đổi, truyền đạt nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Bùi Kim Giang đề nghị các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ của Đảng bộ Tổng cục tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bản thu hoạch sau khi tham dự chuyên đề.

                                                                                               VP TCGDNN