Số/ký hiệu văn bản 365/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/03/2015
Người ký
Trích yếu: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản VB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực Khác
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :