Số/ký hiệu văn bản 188/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 10/12/2014
Người ký
Trích yếu: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Loại văn bản VB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :