Số/ký hiệu văn bản 1936/TB-TCGDNN
Ngày ban hành 21/09/2023
Người ký
Trích yếu: Thông báo tuyển chọn thành viên tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu năm 2023
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :