Số/ký hiệu văn bản 1946/TB-TCGDNN
Ngày ban hành 16/09/2022
Người ký
Trích yếu: Thông báo Tuyển chọn thành viên tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ - thuật về đào tạo, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :