Số/ký hiệu văn bản 751/TCGDNN-CSVC
Ngày ban hành 27/04/2022
Người ký
Trích yếu: v/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :