Số/ký hiệu văn bản Q1
Ngày ban hành 29/03/2022
Người ký
Trích yếu: Tài liệu Diễn đàn Đào tạo nghề Thanh niên 2022 (Tham luận của các cơ quan Trung Ương, Hiệp Hội, Doanh nghiệp và chuyên gia)
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :