Số/ký hiệu văn bản 374/QĐ-BTC
Ngày ban hành 26/08/2021
Người ký
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 27/4/2021 ban hành Thể lệ Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :