Số/ký hiệu văn bản 320/QĐ-TCGDNN
Ngày ban hành 03/08/2021
Người ký
Trích yếu: Ban hành chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách nỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :