Số/ký hiệu văn bản 552/TCGDNN-KHTC
Ngày ban hành 02/04/2021
Người ký
Trích yếu: V/v đôn đốc báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :