Số/ký hiệu văn bản 175/TCGDNN-HSSV
Ngày ban hành 29/01/2021
Người ký
Trích yếu: V/v đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :