Số/ký hiệu văn bản Số 07/QĐ-BTCTKNNVN
Ngày ban hành 28/07/2020
Người ký
Trích yếu: V/v sửa đổi bổ sung QĐ số 05/QĐ-BTCTKNNVN ngày 02/7/2020 về việc thành lập HĐ thi số 05
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi tay nghề Quốc gia
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :