Số/ký hiệu văn bản 1403/TCGDNN-PCTT
Ngày ban hành 25/06/2020
Người ký
Trích yếu: v/v tuyên truyền pháp luật về Lực lượng dự động viên
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :