Số/ký hiệu văn bản DTTT DTCQ
Ngày ban hành 13/02/2020
Người ký
Trích yếu: Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản lấy ý kiến
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :