Số/ký hiệu văn bản 1020/TCGDNN-BQL
Ngày ban hành 17/05/2018
Người ký
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí năm 2016 và kết quả phân bổ kinh phí năm 2017, 2018 của Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :