Số/ký hiệu văn bản 995/TCGDNN-KHTC
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký
Trích yếu: V/v báo cáo đánhgiá tình hình thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :