Số/ký hiệu văn bản 430/QĐ-TCGDNN
Ngày ban hành 08/05/2018
Người ký
Trích yếu: Sửa đổi bố sung một số nội dung của Quyết định số 274/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :