Số/ký hiệu văn bản 880/TCGDNN-HSSV
Ngày ban hành 03/05/2018
Người ký
Trích yếu: V/v tăng cường công tác HSSV, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chứa trời
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :