Số/ký hiệu văn bản 137/TCGDNN-BQL
Ngày ban hành 19/01/2018
Người ký
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến 2020
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :