Số/ký hiệu văn bản 2793/TCGDNN-BQL
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký
Trích yếu: V/v góp ý về Quyết định ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :