Số/ký hiệu văn bản 29/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/07/2017
Người ký
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :